Residus

El cost de la gestió dels residus ocupa una part important del pressupost municipal. Els residus que no es reciclen estan incinerats a Palma. No només provoca un impacte negatiu per al medi ambient, sinó és car per al municipi. Òbviament reduint la incineració és preferible.

Podem aconseguir-ho en primer lloc produint menys residus, després reutilitzant i reciclant més, i molt significativament separant els residus orgànics, fent compost i usant-ho com a fertilitzant. Podem fer compost domèstic a casa o l’Ajuntament podria recollir els residus orgànics i portar-los a la planta de compost de Son Reus a Palma. Serà molt millor per al medi ambient i el cost per a l’Ajuntament es limitarà al transport.

Volem alliberar a la Vall de Sóller de plàstics d’un sol ús, sobretot bosses i ampolles. Els plàstics acaben en espais naturals com els torrents, la platja i el mar, fins i tot en animals marins. Molts altres municipis a Europa estan declarant la guerra al plàstic d’un sol ús i creiem que Sóller podria ser un bon exemple també. Haurem de tornar a la pràctica d’usar envasos reutilitzables.

Demanem que hi hagi incentius econòmics per a les llars que redueixin i reciclin correctament els seus residus i per a les empreses que, per exemple, usin ampolles retornables i prenguin mesures efectives de reducció dels seus residus.

Hi ha moltes formes per a reduir els residus i protegir el nostre meravellós entorn i els nostres recursos naturals que estan desapareixent a un ritme alarmant. La clau és Reduir, reutilitzar i reciclar!